organizacija šole

ORGANI ŠOLE:

USTANOVITELJ:
Občina Nazarje

OBČINE SOUSTANOVITELJICE: Občina Mozirje, Občina Rečica ob Savinji, Občina Ljubno ob Savinji, Občina Gornji Grad, Občina Luče, Občina Solčava

SVET ZAVODA V MANDATU 2013 – 2017:
Predstavniki ustanovitelja (občine Nazarje):

- Jožefa RIBEŽL
- Bojan ŠTRUKELJ
- Milan MATKO

Predstavniki Sveta staršev:
- Dragica KOTNIK
-
Tanja PURNAT
- Marko SLAPNIK

Predstavniki zavoda:
-
Petra BELE
- Tadeja CIGALE
- Cita GALIČ (predsednica)
-
Urška BABIČ KOTNIK
- Bojan ZEME

SVET STARŠEV:
- Dragica KOTNIK (predsednica)
- Matej KRANJC
  
- Metod ŠKERJANEC

- Tatjana ŠPENDE
- Tadej KOLENC

- Veronika PURNAT
- Mateja OGRADI URLEP

ŠOLSKI SKLAD:
- Tadeja CIGALE (predsednica)
- Dragica KOTNIK
- Tanja PURNAT
- Janja HREN
- Marko SLAPNIK
- Urška BABIČ KOTNIK
- Bojan ZEME

 

zaposleni

RAVNATELJ:
MARINŠEK Jernej

 

UČITELJSKI ZBOR:
ACMAN Toni - klavir, korepeticije
BABIČ KOTNIK Urška
- klavir, korepeticije
CIGALE Tadeja - NGL, SOLF, PGV, GP
ČREŠNIK Milanka - klavir, korepeticije
DE COSTA Barbara - orgle
DROBEŽ Katarina - NGL, SOLF, PGV, GP
GALIČ Cita - citre, klavir
GARAGIĆ Alen - kitara
GARB Karin - flavta
GARKOVA Teodora - violina
GARKOV Stefan - trobila, klavir, mladinski godalni, pihalni, simfonični ORK.
GOLJA Marina - tolkala
GUČEK Tomaž - harmonika, diatonična harmonika, el. klaviature, KOI
KNIAZ Izabela - petje
KOŽUH Anja - harfa
KUZMANOVSKI Aleksandar - violončelo
MARINŠEK Jernej - flavta
PEČENKO Tanja - balet
ŠULIGOJ Janez - pozavna
ŠUSTER URŠIČ Kristina - petje
ZEME Bojan - klarinet, saksofon, kljunasta flavta, KOI
OSTALI ZAPOSLENI:
BELE Petra - poslovna sekretarka in računovodkinja
POLAK Mateja
- hišnica in čistilka

 

Legenda:
KOI =  komorna igra
ORK =  orkester
SOLF =  solfeggio
NGL=  nauk o glasbi
PGV =  predšolska glasbena vzgoja
GP =  glasbena pripravnica

 

 

 
Glasbena šola Nazarje | Zadrečka cesta 37 | 3331 NAZARJE | tel.:03 839-42-10 | glasbena.nazarje@t-2.si