vpis v glasbeno šolo

 

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA
- starost 5 let - vpis od 1. junija 2018 do zasedbe mest

GLASBENA PRIPRAVNICA
- starost 6 let - vpis od 1. junija 2018 do zasedbe mest

BALET - PLESNA PRIPRAVNICA (nadstandardni program)
- pouk se izvaja dvakrat tedensko po 45 minut in je namenjen otrokom v starosti 6, 7 in 8 let - vpis od 1. junija 2018 do zasedbe mest

BALET - PRVI RAZRED (nadstandardni program)
- pouk se izvaja dvakrat tedensko po 60 minut in je namenjen otrokom v starosti 9 let dalje - vpis na osnovi opravljenega sprejemnega preizkusa in pismenega obvestila od 1. do 9. junija 2018

PRVI RAZRED INSTRUMENTA IN NAUKA O GLASBI
- starost 7 let in več - vpis na osnovi opravljenega sprejemnega
preizkusa in pismenega obvestila od 1. do 8. junija 2018

PRVI RAZRED PETJA
- starost 17 let in več - vpis na osnovi opravljenega sprejemnega
  preizkusa in pismenega obvestila od 1. do 8. junija 2018

VPIS V DRUGI IN VIŠJE RAZREDE INSTRUMENTA, BALETA, PETJA IN NAUKA O GLASBI 
- od 20. do 22. junija 2018

OBJAVA RAZPISA ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2018/19
- Savinjske novice, oglasna tabla GŠ in internetna stran GŠ - 3. do 15. maja 2018

SPREJEMNI PREIZKUS
- redni rok: četrtek, 24. maj 2018 ob 17. uri
- naknadni rok: 20. do 24. avgust 2018 ( v primeru prostih mest )

PRISPEVEK STARŠEV

  • vpisnina                               30,00 EUR 
  • šolnina                                 27,00 EUR/mesečno
  • PGV in pripravnica              18,00 EUR/mesečno
  • nadstandardni program       38,00 EUR/mesečno
  • obrabnina                               8,00 EUR/mesečno


TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje v programu glasba traja 4, 6, oziroma 8 let. 

 

 

 

 

 
Glasbena šola Nazarje | Zadrečka cesta 37 | 3331 NAZARJE | tel.:03 839-42-10 | glasbena.nazarje@t-2.si