Ob uradnem zaključku šolskega leta 2018/19 bi se rad zahvalil  vsem svetnikom naših občin Zgornje Savinjske doline, še posebej njihovim županom, ki nas podpirajo, ki verjamejo v nas in ki vidijo ter cenijo naše delo. Tukaj jim izrekam še posebno zahvalo v svojem imenu in v imenu celotnega kolektiva, saj smo v tem šolskem letu podpisali namero o nakupu novega koncertnega klavirja za Glasbeno šolo Nazarje, ki jo bomo predvidoma izpeljali do naslednje spomladi leta 2020.

Seveda bi se rad na tem mestu zahvalil tudi našemu donatorju BSH in direktorju Boštjanu Gorjupu, ki bo prav tako v deležu pomagal pri sofonanciranju nakupa koncertnega klavirja in za podpisano letno pogodbo o sofinanciranju Glasbene šole Nazarje.
Iskrena hvala tudi Cinkarni Celje in direktorici Ireni Vačovnik za podpis sponzorske pogodbe, ter podjetju Vekol in direktorju Jožetu Veninšku, za namenjena donatorska sredstva za delovanje glasbene šole.

Hvala predsednici sveta staršev gospe Dragici Kotnik, predsedniku sveta zavoda gospodu Toniju Acmanu in seveda hvala vsem vam spoštovani starši za podporo in zaupanje.

Dragi učenci: pred vami so zaslužene počitnice. Začetek brezskrbnosti, potepanj, raziskovanj, branja, novih spoznanj, novih prijateljstev. Izkoristite jih v polni meri in privoščite si tudi kakšen trenutek, ko ne boste počeli prav ničesar. 

Hvala tudi mojim kolegom s katerimi skupaj uresničujemo zastavljene cilje tekom šolskega leta in s katerimi vsi skupaj zatrjujemo, da bomo ostali zvesti kvaliteti dela tudi v prihodnje.
Ideje in projekti za prihodnje šolsko leto so že na mizi, vse to so izzivi, ki nas bogatijo in dvigujejo kvaliteto našega sobivanja, zato hvala vsem ki nas podpirate in ki z nami dobro mislite.

Jernej Marinšek, prof.
ravnatelj