Spoštovani.
Obveščam vas, da glede na nastalo situacijo, materialnega prispevka staršev za april ne bomo obračunali.

Ravnatelj

Jernej Marinšek, prof.