Spoštovani starši,
Objavljam citat iz današnje okrožnice MIZŠ:
“Pouk v glasbenih šolah bo še naprej potekal na daljavo” in “učenci glasbene šole v šolski prostor lahko vstopijo v zvezi s pripravo oziroma izvedbo programa s korepetitorjem, povezanega z vpisom v program umetniške gimnazije ter za namen vadenja instrumenta, če z njim ne razpolagajo doma”.
Glede vadenja (v kolikor bi kdo želel to izvajati na šoli) vas prosim, da o tem seznanite vaše učitelje in sicer do petka, 22. 1. 2021. do 15. ure.

Jernej Marinšek, ravnatelj