Spoštovani učenci spoštovani starši.

Šolsko leto 2021/22 pričenjamo po modelu B z upoštevanjem vseh sprejetih odlokov, upoštevanjem priporočil in navodil MIZŠ ter NIJZ. Zavedamo se odgovornosti, da prav vsem učencem nudimo strokovno ter varno učno okolje. Ker pa je v zadnjem času v številnih medijih in predvsem na socialnih omrežjih med ljudmi moč zaznati številna nasprotujoča oziroma deljena mnenja ali so določeni ukrepi upravičeni in sorazmerni, ter ali so v nasprotju z ustavo ali ne podajam naslednjo obrazložitev: ravnatelj nima možnosti ali pristojnosti, da se odloči, katere predpise bo spoštoval in katerih ne. Prav tako javni zavod nima možnosti soditi, ali je posamezen predpis, ki velja, ustaven ali ne. Javni zavod pa ima pristojnost in tudi dolžnost, da izvaja vzgojno – izobraževano delo, skladno z vsemi veljavnimi predpisi, odloki, odredbami in drugimi pravno zavezujočimi akti. Tako se bomo pri nas na šoli še naprej trudili zagotavljati varno učno okolje, ki pa zaradi težkih zdravstvenih razmer, v katerih smo se znašli skupaj s preostalim delom človeštva, ni več zgolj naša naloga in odgovornost. Zaposleni na šoli bomo naredili vse, da se bodo tudi v tem šolskem letu v največji možni meri spoštovali ukrepi za preprečevanje širjenja virusa. A če želimo, da bo šola ostala odprta, pri tem potrebujemo enako zavzetost vas dragi učenci in vas spoštovani starši. 

V zadnjih dveh letih, ko se soočamo z epidemijo smo pridobili toliko izkušenj, da smo pripravljeni na različne modele izobraževanja, ki so jih na nacionalni ravni pripravili strokovnjaki. Vsekakor si želimo, da bi pouk potekal na šoli. Kljub vsemu, pa se zaradi nepredvidljive situacije in sprotne epidemiološke slike lahko načrtovano delo za šolsko leto 2021/22 sprotno spreminja in dopolnjuje.

Želim vam uspešno šolsko leto 2021/22 in predvsem ostanite zdravi!

Jernej Marinšek, prof.
ravnatelj