Spoštovani.
V petek 24. junija 2022 smo na prireditvi ob zaključku šolskega leta prvič podelili “Prehodni pokal Glasbene šole Nazarje”. Učitelji smo na podlagi točkovnika s katerim vrednotimo nastope (v obdobju med 24.6. minulega leta in 24.6. naslednjega leta), izobraževanja, različne projekte ter tekmovanja, sešteli točke vseh učencev, ki so bili letos pri svojem delu še posebej uspešni in, ki so pokazali nadpovprečno angažiranost v projektih in nastopih v glasbeni šoli in izven nje. Pokal je prehodni, kar pomeni, da ga bo dobitnik/ca prihodnje leto podelil/la tistemu, ki bo prihodnje leto zbral največ točk. V kolikor pa je dobitnik dve leti zapored isti, pa prejme v trajno last pokal v originalni velikosti, ki bo krasil hodnik šole. Ne želimo tekmovalnosti, s tem pokalom želimo nagraditi in hkrati motivirati za delo v prihodnje.
Dobitnica pokala z nazivom “Učenka leta” je za šolsko leto 2021/22 postala učenka flavte Lara SLAPNIK. Njena mentorica je Karin GARB.
Iskrene čestitke.