Čerček Deja, saksofon – kategorija 2, 92,43 točk – SREBRNA PLAKETA
Mentor: Bojan Zeme, klavirska spremljava: Toni Acman