Organizacija šole

ORGANI ŠOLE:

RAVNATELJ: Jernej Marinšek

USTANOVITELJI:
Občina Nazarje, Občina Mozirje, Občina Rečica ob Savinji, Občina Ljubno ob Savinji, Občina Gornji Grad, Občina Luče, Občina Solčava

SVET ZAVODA V MANDATU 2022-2026:
Predstavniki ustanovitelja:
– Marko ATELŠEK (Občina Rečica ob Savinji)
– Mateja BRLEC SUHODOLNIK (Občina Luče in Občina Solčava)
– Emanuela JAMNIKAR (Občina Gornji Grad)

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV V SVETU ZAVODA:

– Lucija GRUDNIK
Tanja KLEMENŠEK RAKUN
– Polona KOLENC
– Marko ATELŠEK
– Emanuela JAMNIKAR
– Mateja BRLEC SUHODOLNIK

PREDSTAVNIKI ZAVODA V SVETU ZAVODA:
– Milanka ČREŠNIK (predsednica)
– Tadeja CIGALE
– Karin MARINŠEK
– Toni ACMAN
– Tomaž GUČEK

SVET STARŠEV:
Dragica KOTNIK (predsednica)
– Lucija GRUDNIK
– Tanja KLEMENŠEK RAKUN
– Polona KOLENC
– Jasmina POLIČNIK
– Veronika PURNAT
– Monika REPŠE

ŠOLSKI SKLAD:
– Dragica KOTNIK (predsednica)
– Karin MARINŠEK (namestnica predsednice)
– Toni ACMAN
– Milanka ČREŠNIK
– Veronika PURNAT
– Jasmina POLIČNIK
– Polona KOLENC

UČITELJSKI ZBOR
ACMAN Anton – klavir, korepeticije
CIGALE Tadeja Marija – NGL, SOLF, PGV, GP
ČEGOVNIK Katarina – balet, plesna pripravnica
ČREŠNIK Milanka – klavir, korepeticije
DE COSTA Barbara – orgle
DEL NEGRO Patricija – kitara, KOI
GARKOVA Teodora – violina
GARKOV Stefan – trobila, korepeticije, ORK
GOLJA Marina – tolkala
GUČEK Tomaž – harmonika, diatonična harmonika, KOI
KRAJNC ŠTIH Monika – kitara
KUZMANOVSKI Aleksandar – violončelo
MARIĆ Andrea- kitara, KOI
MARINŠEK Jernej – flavta
MARINŠEK Karin – flavta, KOI
MOHORIČ Naja – harfa
PRAPROTNIK Manca – klavir, korepeticije
ŠULIGOJ Janez – pozavna, KOI
ŠUSTER URŠIČ Kristina – petje
VERHOVNIK Barbara – klavir, korepeticije
ZEME Bojan – klarinet, saksofon, kljunasta flavta, KOI
ZIDAR KOS Karmen – citre, KOI

Legenda:
KOI =  komorna igra
ORK =  orkester
SOLF =  solfeggio
NGL=  nauk o glasbi
PGV =  predšolska glasbena vzgoja
GP =  glasbena pripravnica