Šolski sklad

Na Glasbeni šoli Nazarje smo se odločili, da organiziramo delovanje šolskega sklada. Svet zavoda je novembra 2013 soglasno potrdil sklep o ustanovitvi Šolskega sklada Glasbene šole Nazarje.

Šolski sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima sedem članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Mandat članov upravnega odbora traja dve leti. člani upravnega odbora so vanj lahko ponovno imenovani. Delo članov upravnega odbora je prostovoljno. Za delo v upravnem odboru ne prejemajo plačila.

Sredstva šolskega sklada se zbirajo iz prispevkov fizičnih in pravnih oseb, donacij fizičnih in pravnih oseb, zapuščin, sponzorskih sredstev in drugih virov.

Vsi, ki ste pripravljeni nameniti sredstva v šolski sklad, lahko to storite kadarkoli na transakcijski račun št. 01100 – 6008340956 (s pripisom “ZA ŠOLSKI SKLAD”).

Hvaležni vam bomo za vsak znesek, ki ga lahko prispevate.

Sredstva zbrana za namen šolskega sklada bomo porabili za:

  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih
  •  sredstev,
  • zagotavljanje sredstev za zvišanje standarda izobraževalnega programa,
  • zagotavljanje sredstev za nakup nadstandardne opreme,
  • zagotavljanje sredstev za spodbujanje ustvarjalne in raziskovalne dejavnosti učencev,
  • zagotavljanje finančne pomoči socialno šibkim učencem.