Glasbena šola Nazarje

Prvi začetki glasbenega izobraževanja v Zgornji Savinjski dolini segajo v šolsko leto 1972/73, ko je Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega iz Velenja, po zaslugi ravnatelja mag. Ivana Marina, ustanovila dislocirani oddelek za poučevanje kitare, harmonike in klavirja v Gornjem Gradu in Mozirju. Poučevali so učitelji Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega, število učencev pa je nihalo med 30 in 40.

Glasbeno dejavnost je nato vrsto let organizacijsko vodila Delavska univerza, ki je pridobila tudi ustrezne prostore v gradu Vrbovec v Nazarjah. Na pobudo Olge Klemše vodje oddelka, ki je kasneje glasbeno šolo vodila kot ravnateljica vse do leta 2010 in Darka Repenška načelnika oddelka za družbene dejavnosti občine Mozirje, s soglasjem Ministrstva za šolstvo in šport, mag. Francija Okorna, je Glasbena šola Nazarje leta 1993 začela samostojno pot. Pri ustanovitvi samostojne šole, ki je takrat že štela 140 učencev, je bilo največ težav zaradi pomanjkanja ustreznega kadra.

Leta 1999 se je Glasbena šola Nazarje iz dotedanjih prostorov v gradu Vrbovec preselila v nov šolski objekt, ki si ga deli z Osnovno šolo Nazarje.
Z reformo lokalne samouprave je ustanoviteljstvo Glasbene šole Nazarje prevzela Občina Nazarje, kjer je tudi sedež šole in kjer imamo 11 učilnic, dvorano za nastope in koncerte ter upravne prostore.

Glasbeno šolo Nazarje od septembra 2010 vodi ravnatelj Jernej Marinšek. Glasbena šola Nazarje je ena izmed manjših v Sloveniji in kljub temu povezuje učence iz vseh sedmih občin Zgornje Savinjske doline. Če je bil na začetku samostojnega delovanja šole največji problem ustrezen pedagoški kader, se lahko danes pohvalimo s popolno kadrovsko zasedbo in ustrezno izobrazbo učiteljev na vseh izobraževalnih programih.

Število učencev je v šolskem letu 2012/13 že preseglo številko 270. Na Glasbeni šoli Nazarje se največ učencev odloča za učenje klavirja, flavte, kitare, violine in harmonike. Poleg teh glasbil poučujemo še pihala (kljunasta flavta, klarinet in saksofon), trobila (trobenta, rog, tuba in druga trobila), tolkala, citre, petje, harfo, violino in violončelo, orgle ter kot nadstandardni program električne klaviature in balet. Organiziramo tudi pouk predšolske glasbene vzgoje (starost učencev 5 let), glasbene in plesne pripravnice (starost učencev 6 let). Redno delujeta dva orkestra, pihalni in godalni, zato si prizadevamo čim več učencev usmerjati na pouk orkestrskih instrumentov. V okviru redne dejavnosti delujejo tudi različni komorni sestavi in ansambelska igra harmonike ter kitar. Posebno skrb namenjamo najbolj nadarjenim učencem, ki na različnih tekmovanjih dosegajo odlične uvrstitve.

O kakovosti izobraževanja na Glasbeni šoli Nazarje ne pričajo samo rezultati in visok vpis v šolske programe. Naš cilj niso samo priznanja, temveč se bolj in bolj trudimo in prizadevamo, da bi učence naučili poslušati glasbo ter jih vzgajali in spodbujali za obisk koncertov ter, da bi jim kultura ostala blizu vse življenje. Poleg tega vsa leta svoje najboljše učence usmerjamo v nadaljnje glasbeno izobraževanje. Nekateri od teh že poučujejo na glasbenih šolah po vsej Sloveniji, nekateri izmed njih pa so ostali zvesti svoji šoli in poučujejo kar pri nas. Mnogi od njih so člani različnih orkestrov ter pevskih zborov in nenazadnje zvesti obiskovalci in poslušalci naših koncertov.

Glasbena šola Nazarje je v letu 2013 praznovala 20-letnico samostojnega delovanja. Za to obeležitev smo v okviru finančnih, prostorskih in kadrovskih možnosti skrbno izbrali 10 najustreznejših dogodkov. Trudili smo se, da bi se z izbranim programom kar najbolj prilagajali pogojem in izkazanemu zanimanju občin oz. obiskovalcev naših prireditev tudi izven občine Nazarje. Pripravili smo šest koncertov zunanjih izvajalcev klasične, zabavne ter narodno- zabavne glasbe, delavnico za tolkala, dve predavanji in ob koncu 13. decembra 2013 v Domu kulture Nazarje Slavnostni koncert ob 20-letnici Glasbene šole Nazarje.