Vpis v glasbeno šolo

Vpis brez sprejemnega preizkusa v program:

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA

 • pouk se izvaja enkrat tedensko po 45 minut, traja eno leto in je namenjen otrokom v starosti 5 let
  (pouk bomo izvajali ob zadostnem številu vpisanih učencev)
 • vpis od 3. junija 2024 do zasedbe mest

GLASBENA PRIPRAVNICA

 • pouk se izvaja enkrat tedensko po 60 minut, traja eno leto in je namenjen otrokom v starosti 6 let
  (pouk bomo izvajali ob zadostnem številu vpisanih učencev)
 • vpis od 3. junija 2024 do zasedbe mest

PLES – PLESNA PRIPRAVNICA (nadstandardni program)

 • pouk se izvaja dvakrat tedensko po 45 minut in je namenjen otrokom v starosti 6, 7 in 8 let
  (pouk bomo izvajali ob zadostnem številu vpisanih učencev)
 • vpis od 3. junija 2024 do zasedbe mest

Sprejemni preizkus za vpis v program:

PLES – BALET PRVI RAZRED (nadstandardni program)

 • pouk se izvaja dvakrat tedensko po 60 minut in je namenjen otrokom v starosti 9 let dalje
 • vpis na osnovi opravljenega sprejemnega preizkusa
 • vpis od 3.- 10. junija 2024

GLASBA – INSTRUMENT IN NAUK O GLASBI PRVI RAZRED (klarinet, saksofon, flavta, kljunasta flavta, harmonika, diat. harmonika, orgle, klavir, kitara, harfa, citre, violina, viola, violončelo, trobenta, bariton, rog, pozavna in tolkala)

 • pouk se izvaja dvakrat tedensko po 30 minut oziroma enkrat tedensko po 60 minut za instrument in enkrat tedensko po 60 minut za nauk o glasbi in je namenjen otrokom v starosti od 7 let dalje
 • vpis na osnovi opravljenega sprejemnega preizkusa
 • vpis od 3.- 10. junija 2024

GLASBA – PETJE PRVI RAZRED

 • pouk se izvaja dvakrat tedensko po 30 minut oziroma enkrat tedensko po 60 minut in je namenjen otrokom v starosti 17 let in več
 • vpis na osnovi opravljenega sprejemnega preizkusa
 • vpis od 3.- 10. junija 2024

OBJAVA RAZPISA ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2024/25

 • Jumbo plakat, Savinjske novice, oglasna tabla in internetna ter facebook stran Glasbene šole Nazarje – maj 2024

SPREJEMNI PREIZKUS

 • redni rok: sreda, 22. maj 2024 od 17. ure dalje
 • naknadni rok: avgust 2024 ( v primeru prostih mest )
 • Vabljeni ste tako tisti najmlajši, ki za vpis v glasbeno šolo k programom plesna pripravnica, predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica, ne opravljate sprejemnega preizkusa, kot tudi malo starejši otroci, ki bi se želeli vpisati k pouku inštrumenta, petja ali baleta in za katere je potreben opravljen sprejemni preizkus.
  Za sprejemni preizkus naj otroci pripravijo enostavno otroško pesem po lastni izbiri. Na sprejemnem preizkusu se preverja še melodični in ritmični posluh: petje pesmi, imitacija kratkih ritmičnih in melodičnih vzorcev.

VPIS V DRUGI IN VIŠJE RAZREDE INSTRUMENTA, BALETA, PETJA IN NAUKA O GLASBI

 • od 20. do 24. junija 2024
PRISPEVEK STARŠEV
vpisnina 30,00 EUR
program glasba 27,00 EUR/mesečno
program predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica 18,00 EUR/mesečno
program plesna pripravnica in ples 34,00 EUR/mesečno
najemnina inštrumentov 8,00 EUR/mesečno

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

 • Izobraževanje v programu glasba traja 4, 6, oziroma 8 let.

Želite izvedeti več …

  Programi

  Program predšolske glasbene vzgoje traja eno leto. Pouk poteka enkrat tedensko po 45 minut, od septembra do junija.

  Starost učencev je 5 let. Razvrščanje otrok v ta program poteka brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti. Učenci se po končanem programu lahko vključijo v program glasbena pripravnica.

  Program glasbene pripravnice traja eno leto. Pouk poteka enkrat tedensko po 60 minut, in sicer od septembra do junija. Starost učencev je 6 let. Razvrščanje otrok v program glasbene pripravnice poteka brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti. Vanj se lahko vključijo tudi tisti učenci, ki pred tem niso obiskovali predšolske glasbene vzgoje.

  Učenci se po končanem programu lahko vključijo v program glasba, če uspešno opravijo preizkus glasbenih sposobnosti.

  Namen plesne pripravnice je odkrivanje in razvijanje plesne nadarjenosti, sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje plesne izobraženosti, omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije. Plesna pripravnica vzgaja za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi. Program plesne pripravnice traja 3 leta. Pouk poteka dvakrat tedensko po 45 minut od septembra do junija. Starost učencev je 6 let. Starejši novinci se vpišejo v razred vrstnikov. Razvrščanje otrok v program plesne pripravnice poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti plesnih sposobnosti.

  Balet omogoča otroku celovit razvoj, tako telesni kot duševni.

  Pouk baleta spodbuja tudi otrokov socialni razvoj, saj poteka v skupini, kjer se večja pozornost posveča posameznikovi osebnosti. S svojo sistematiko spodbuja otrokov telesni in duševni – še posebno čustveni, intelektualni, ustvarjalni in umetniški razvoj ter čut za estetiko. Balet je del splošne kulture vsakega posameznika in vzgaja k vrednotenju kulturne raznovrstnosti. Pouk poteka dvakrat ali trikrat tedensko po 60 minut, od septembra do junija.

  Pouk inštrumenta se izvaja individualno dvakrat tedensko po 30 minut, oz. dvakrat tedensko po 45 minut glede na organizacijo pouka.

  Tedenska obveznost učencev na nižji stopnji glasbene šole je lahko največ 8 šolskih ur. Če glasbeni program določa dve vzgojno-izobraževalni obdobji, je tedenska obveznost učencev v prvem obdobju lahko največ 4 šolske ure, v drugem pa največ 8 šolskih ur. Na višji stopnji glasbene šole je lahko tedenska obveznost učencev največ 9 šolskih ur.

  Za zelo nadarjene in uspešne učence v programu Glasba se lahko za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom organizira dodatni pouk kot dodatna individualna ura pouka. Letno število ur dodatnega pouka v obsegu 23 pedagoških ur se lahko izvaja enakomerno skozi vse šolsko leto po 30 minut tedensko ali drugače.

  Zelo nadarjeni in uspešni učenci so tisti učenci, ki v skladu s sprejetimi standardi znanja za posamezne predmete in razrede napredujejo bistveno hitreje in so ne glede na zahtevnejši in obsežnejši program v skladu s sprejetimi merili za ocenjevanje ocenjeni z oceno odlično.

  Zap. št. Predmet Šifra Nižja stopnja Višja stopnja Skupaj Skupaj priporočljiva starost* Opomba
        1. obd. 2. obd. Sk.     Spodnja Zgornja
  1 KLAVIR KLA 2 4 6 2 8 7 9
  2 HARMONIKA HAM 2 4 6 2 8 7 9
  3 VIOLINA VIO 2 4 6 2 8 7 9
  4 VIOLONČELO VLC 2 4 6 2 8 7 9
  5 HARFA HAF 2 4 6 2 8 7, 9 11 mala pedalna harfa – 7 let
  pedalna harfa – 9 let
  6 KITARA KIT 2 4 6 2 8 8 10
  7 KLJUNASTA FLAVTA KFL 2 4 6 2 8 7 9
  8 VIOLA VLA 2 4 6 2 8 7 9
  9 KONTRABAS KOB   4 4 2 6 11 18
  10 FLAVTA FLA 2 4 6 2 8 9 11
  11 OBOA OBO 2 4 6 2 8 9 11
  12 KLARINET KLT 2 4 6 2 8 9 11
  13 FAGOT FAG 2 4 6 2 8 9, 11 18 otroški fagot – 9 let
  fagot – 11 let
  14 SAKSOFON SAX 2 4 6 2 8 9 11
  15 ROG ROG 2 4 6 2 8 9 11
  17 POZAVNA POZ 2 4 6 2 8 9, 11 18 altovska pozavna – 9 let
  pozavna – 11 let
  18 TUBA TUB 2 4 6 2 8 11 18
  19 DRUGA KONIČNA TROBILA DRT 2 4 6 2 8 10 18
  20 TOLKALA TOL 2 4 6 2 8 9 18
  21 CITRE CIT   4 4 2 6 9 11
  22 DIATONIČNA  HARMONIKA DIH   4 4 2 6 9 11
  23 TAMBURICE TAB   4 4 2 6 9 13
  24 ORGLE ORG   2 2 2 4 11 18 predznanje 4 razredov klavirja
  25 PETJE PET   4 4 2 6 17, 18 24 ž ženske – 17 let
  moški – 18 let
  26 BALET BAL   4 * 4 2 6 9 10 * 1.+ 2.r. BAL in SPL se lahko izvaja integrirano
  27 SODOBNI PLES SPL   4 * 4 2 6 9 10 *
  28 PLESNA PRIPRAVNICA PLP         1–3 6 8
  29 GLASBENA PRIPRAVNICA   GLP          1  6  
  30 PREDŠOLSKA GLAS. VZGOJA PGV         1 5