Prodaja učbenikov in notnih zvezkov bo v PONEDELJEK, 9. 9. 2019 od 15. do 18. ure v Glasbeni šoli Nazarje.

 

UČBENIKI SKUPINSKEGA POUKA ZA GLASBENO PRIPRAVNICO, 

NAUK O GLASBI (NGL) IN SOLFEGGIO

GLASBENA PRIPRAVNICA
Brigita Tornič Milharčič: V DEŽELI GLASBE

NGL 1. a, 1. b, 1. c razred
Brigita Tornič Milharčič: MALI GLASBENIKI 1 

 Notni zvezek s širšim notnim črtovjem

– NGL 1. č razred

Olga Ulokina: NAUK O GLASBI 1

Notni zvezek z ozkim notnim črtovjem

 

– NGL 2. a, 2. b 2.c razred
Brigita Tornič Milharčič: MALI GLASBENIKI 2

 Notni zvezek s širšim notnim črtovjem 2.a in 2b.

Notni zvezek z ozkim notnim črtovjem 2.c

NGL 3. razred

Brigita Tornič Milharčič: MALI GLASBENIKI 3

NGL 4. razred
Brigita Tornič Milharčič: MALI GLASBENIKI 4

NGL 5. razred
Karmen Širca Constantini: MALI GLASBENIKI 5

NGL 6. razred
Mojca Širca Pavčič: MALI GLASBENIKI 6

– SOLFEGGIO I
Mojca Širca Pavčič: SOLFEGGIO 1

– SOLFEGGIO II
Mojca Širca Pavčič: SOLFEGGIO  2