Spoštovani starši in učenci.
Za našo šolo mineva četrti teden dela na daljavo. V petek 17. aprila 2020 pa smo glasbene šole preko okrožnice ministrstva prejeli nekaj navodil, v zvezi z ocenjevanjem znanja, rokih za opravljanje sprejemnih preizkusov, in rokih za vpis učencev v prvi razred.

LETNI IZPITI!
Letos v glasbenih šolah NE BO letnih izpitov! Letno oceno bo tako avtonomno oblikoval učitelj glavnega predmeta. Pri nauku o glasbi bo učitelj izvedel preverjanje, ki bo po vsebini in obliki podobno ocenjevanju znanja. S tem bodo učenci natančno izkusili, kako bo videti ocenjevanje znanja ter po kakšnih kriterijih bodo ocenjeni.

SPREJEMNI PREIZKUS za vpis učencev v glasbeno šolo bo v rednem roku med 1. in 30. junijem 2020 ter v naknadnem roku med 17. in 25. avgustom 2020.

VPIS UČENCEV v prvi razred bo potekal od 1. do 7. julija 2020 in v drugem roku od 26. do 31. avgusta 2020.

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje in pomoč, ki jo nudite vašim otrokom, pri delu na daljavo. Hkrati vas vljudno prosimo, da izpolnite anketo, katere link smo vam poslali na vaš elektronski naslov, v petek 17. aprila 2020 skupaj s krajšim obvestilom.

Kolektiv Glasbene šole Nazarje