Spoštovani starši!
Vlada RS je 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. V zvezi s tem bo ministrica izdala sklep, ki bo določal:,
da se bo pouk instrumentov in petja od 18. 5. 2020 izvajal v prostorih šole, medtem, ko bo pouk predmetov, ki se izvaja skupinsko še naprej potekal v obliki izobraževanja na daljavo.
V obliki izobraževanja na daljavo bo potekal tudi pouk instrumenta in petja za tiste učence, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne morejo obiskovati pouka v prostorih šole. Pouk bo potekal po urniku, ki je veljal od začetka šolskega leta in vse do 13. marca 2020.
V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ, potrebne so organizacijske spremembe in prilagoditve ukrepom v času epidemije Covid 19.
Med najpomembnejše ukrepi NIJZ navaja:
v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
vzdrževati je potrebno primerno razdaljo,
vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja.
Zaradi organizacije dela, boste starši v naslednjem tednu prejeli v podpis izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo.
Spoštovani starši, pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo vašo pomoč, saj ste se že izkazali kot naši uspešni podporniki, za kar se vam iskreno zahvaljujemo!
Lep pozdrav.
Jernej Marinšek, ravnatelj