DELOVNI ZVEZKI in pripomočki za NGL in pripravnico.

 

GLASBENA PRIPRAVNICA: Brigita Tornič Milharčič: V DEŽELI GLASBE

 

PRVI RAZREDI NGL (1a, 1b -mlajši učenci / sedem in osem let)

delovni zvezek z elementi učbenika: Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca ConstantiniMALI GLASBENIKI 1

notni zvezek s širokim črtovjem

svinčnik, raderka, barvice

copati

1c in 1d-odrasli z nakupom učbenika počakajo, uporabili bomo interna gradiva

 

DRUGI RAZREDI  (2 a in 2b)

delovni zvezek z elementi učbenika: Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca ConstantiniMALI GLASBENIKI 2

notni zvezek s širokim črtovjem

svinčnik, raderka, barvice

copati

 

Vsi ostali v jesenskem času uporabljajo še lanska gradiva oz. delovne zvezke. Vsa navodila bodo ( kot vsako leto dobili pri PRVI uri).

Tadeja Cigale, prof.