Pouk bomo pričeli v četrtek, 1. septembra 2022 z razdelitvijo urnika ob 17. uri.

Skupni roditeljski sestanek in predavanje, ki ga bo vodila ddr. Barica MARENTIČ POŽARNIK bo v četrtek, 22. septembra 2022, ob 17. uri.

Roditeljski sestanek za plesno pripravnico bo v četrtek, 1. septembra 2022 ob 18. 00 ter za balet ob 18.45 v dvorani glasbene šole.

Srečanja s starši učencev prvih razredov nauka o glasbi bodo potekala pri prvi uri pouka v tednu od 2. do 9. septembra 2022 v učilnici nauka o glasbi, št. 10.

Srečanje za najmlajše – predšolska glasbena vzgoja in pripravnica bo v sredo, 7. septembra 2022. Vabilo boste prejeli po e pošti.

Urniki za nauk o glasbi, orkester, balet ter plesno in glasbeno pripravnico bodo objavljeni v torek 30. avgusta 2022 na oglasni deski šole in na na spletni strani šole!
Zaradi varstva podatkov bodo objavljene samo skupine brez poimenskih seznamov. V katero skupino je razvrščen vaš otrok boste izvedeli 1. 9. 2022 ob razdelitvi urnika individualnega pouka ali v tajništvu šole.