UČBENIKI in potrebščine!

 

GLASBENA PRIPRAVNICA: Brigita Tornič Milharčič: V DEŽELI GLASBE

svinčnik, radirka, barvice

copati

PRVI RAZREDI NGL (  1a, 1b,1c,)

Delovni zvezek z elementi učbenika: Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini – MALI GLASBENIKI 1

notni zvezek s širokim črtovjem

svinčnik, radirka, barvice

copati

1č z nakupom učbenika počaka, uporabili bomo interna gradiva

DRUGI RAZREDI  (vse skupine : 2. a, 2. b, 2. c,  2. č)

Delovni zvezek z elementi učbenika: Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini – MALI GLASBENIKI 2

K prvi uri naj učenci prinesejo LANSKI DELOVNI ZVEZEK!

TRETJI RAZRED NGL ( 3a, 3b )

Delovni zvezek z elementi učbenika: Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini – MALI GLASBENIKI 3

K prvi uri naj učenci prinesejo LANSKI DELOVNI ZVEZEK!

 

ČETRTI, PETI in ŠESTI RAZREDI ter SOLFEGGIO I ter II

V jesenskem času uporabljajo še lanska gradiva oz. delovne zvezke. Vsa navodila bodo ( kot vsako leto dobili pri PRVI uri).