Loading Events

Petek 22. januar 2021, ob 19. uri!

REČICA OB SAVINJI

Moje ime je Aja Urlep, rojena sem 17. maja 2004 in z družino živim v Gornjem Gradu. Leta 2010 sem v programu glasbene pripravnice začela obiskovati Glasbeno šolo Nazarje, leta 2011 pa sem začela igrati harfo pri prof. Katji Šumečnik. V času izobraževanja na GŠ Nazarje sem imela priložnost izpopolnjevati svoje znanje na mojstrskih tečajih Diane Grubišić Ćiković in Irine Zingg, igrati v duetu s sestro Dašo in sodelovati pri mnogih koncertih. Tekmovala sem tudi na številnih državnih in mednarodnih tekmovanjih, na katerih sem dosegla vidne rezultate, leta 2015 sem dosegla zlato plaketo in prvo nagrado na državnem tekmovanju TEMSIG. Nižjo glasbeno šolo sem zaključila leta 2020, pri prof. Tei Plesničar. V šolskem letu 2020/2021 sem se odločila nadaljevati mojo glasbeno pot. Vzporedno s programom splošna gimnazija na Gimnaziji Celje – Center, obiskujem srednjo glasbeno šolo v Celju in izpopolnjujem moje znanje harfe pri prof. Daliborju Bernatoviću.

Go to Top