Prireditev ob zaključku šolskega leta in podelitev spričeval, 23. junij 2017