Spoštovani!

Prodaja učbenikov za pouk nauka o glasbi bo v ponedeljek 10. in torek 11. septembra 2018, med 15. in 17. uro v prostorih Glasbene šole Nazarje!

GLASBENA PRIPRAVNICA
Brigita Tornič Milharčič: V DEŽELI GLASBE, barvice, svinčnik
– NGL 1. RAZRED
Brigita Tornič Milharčič: MALI GLASBENIKI 1, notni zvezek s širšim notnim črtovjem
Velja za 1a in 1b. Učenci 1. c v skladu z dogovorom na roditeljskem sestanku , dne3. 9.2018, z nakupom počakajo do prve spoznavne ure.
– NGL 2. RAZRED
Brigita Tornič Milharčič: MALI GLASBENIKI 2, notni zvezek s širšim notnim črtovjem
– NGL 3. RAZRED
Brigita Tornič Milharčič: MALI GLASBENIKI 3, notni zvezek s širšim notnim črtovjem
– NGL 4. RAZRED
Brigita Tornič Milharčič: MALI GLASBENIKI 4
– NGL 5. RAZRED
Karmen Širca Constantini: MALI GLASBENIKI 5
– NGL 6. RAZRED
Mojca Širca Pavčič: MALI GLASBENIKI 6
– SOLFEGGIO I.
Mojca Širca Pavčič: SOLFEGGIO 1
– SOLFEGGIO II.
Mojca Širca Pavčič: SOLFEGGIO 2