Loading Events

Petek 26.april 2019 ob 19. uri!

DVORANA DOMA KULTURE NAZARJE

 

Pesem slovenske dežele – pesem našega podeželja, stoletno izročilo, ki je prehajalo iz roda v rod, od pevke do pevke, pesem vsakdanjosti in prazničnih dni, tista, ki je tešila jok otroka v zibelki, se razlegala iz grl vaških fantov in se oglašala ob vznožju mrtvaškega odra.

Cankar pravi:« Ta naša pesem se smeje naglas, zato da bi zatajila ihtenje. Vse je v nji, kar je v nas dobrega in lepega, vse, česar se v dnu srca sramujemo in veselimo: je tista brezmejna, čista, materinska ljubezen, ki je pravo znamenje slovenske duše in slovenske zemlje«. (I.Cankar – Podobe iz sanj)

V deželi, kakršna je Slovenija – izrazito prehodna, izpostavljena vsakršnim vplivom, polna naravnih lepot in bogastev, ki so zmeraj mikale osvajalce – v taki deželi življenje prebivalcev navadno ni bilo lahko. In vendar nikoli ni bilo tako trdo, da bi v naših ljudeh ubilo veselje do petja. Pesmi so se pač spreminjale, se izgubljale in nastajale, veselje do petja pa je bilo trajno. V vsakdanjosti in ob praznikih, v veselju in žalosti, zmeraj in povsod je ljudska pevska vnema našla priložnost za pesem.

Najbrž je malo dežel na svetu, kjer bi se na tako majhnem prostoru našlo tolikšno bogastvo pesemskega izročila kot prav na Slovenskem.

Go to Top