Loading Events

Četrtek 9. januar 2020 ob 9. 30!

DVORANA GLASBENE ŠOLE NAZARJE

Delavnica doc.dr. Katarina Habe, ki je namenjena zaposlenim učiteljem Glasbene šole Nazarje in bo obsegala sledeče:

Kateri so ključni dejavniki uspešnega glasbenega nastopa?
Katere se poglavitne psihične veščine za uspešen glasbeni nastop in kako jih streniramo?
Kako lahko učitelj preventivno pomaga učencem, da se naučijo uspešno nastopati in se pri tem dobro počutijo ter dolgoročno oblikujejo pozitivno izvajalsko samopodobo?
S katerimi tehnikami lahko učitelj pomaga učencu, ki ima probleme z nastopanjem?

Delavnica je namenjena zaposlenim na Glasbeni šoli Nazarje.

Dr. Katarina Habe je docentka za občo psihologijo na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Katarina je psihologinja in glasbenica, njeno ekspertno področje pa je psihologija glasbe. Raziskovalno se največ ukvarja z učinki glasbe na celostno blagostanje (telesno, čustveno in miselno). Že dvajset let aktivno prenaša spoznanja svojega raziskovalnega dela na področju optimalne psihološke priprave na nastop v prakso v obliki predavanj in delavnic doma in v tujini. Največji poudarek namenja strategijam obvladovanja treme in transformiranja le-te v doživljanje zanosa na odru. Katarina vidi svoje poslanstvo v razvijanju veščin optimalnega nastopanja pri glasbenikih na eni strani, na drugi strani pa v ozaveščanju javnosti o učinkih glasbe na posameznika in družbo.

Go to Top